Årsrapport 2014 - et rigtigt godt år for cBrain

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2014.

Årsrapporten viser en omsætning på 54,8 million kroner i 2014, mod 43,4 million kroner i 2013, svarende til en omsætningsvækst på 26%, og et resultat før skat (EBT) på 11,5 million kroner mod 7,6 million kroner i 2013, svarende til en indtjeningsgrad (EBT-grad) på 21% og en vækst i indtjening på 51%.

År 2014 har således været et rigtigt godt år for cBrain, hvilket kan tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan.

Ledelsen er særdeles godt tilfreds med resultatet, som er selskabets hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening. På baggrund af resultatet indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet øges med 33%, således at der udbetales 0,08 kroner per aktie i udbytte mod 0,06 kroner per aktie sidste år.

cBrains vækstplan er baseret på F2-produktet. Strategien er at etablere en stærk lokal referenceposition, som leverandør til den danske centraladministration, og at bruge denne referencepositionen til at bygge en afsætningskanal, bestående af internationale samarbejdspartnere,som leverer F2 produktet i form af en cloud/Saas-løsning i deres lokalområde.

cBrain ser fortsat gode takter på det danske marked. cBrain går ind i år 2015 med en pæn ordrebeholdning, og oplever en stadig stigende interesse for F2-produktet i centraladministrationen. Internationalt ser cBrain ligeledes gode takter. I 2014 fik cBrain sin første udenlandske cloud partner, det tyske statsejede datacenter DVZ i Mecklenburg-Vorpommern, og cBrain forventer at øge sine internationale investeringer i 2015, bl.a. i samarbejde med Eksportrådet.

cBrain forventer en omsætningsvækst i år 2015 på 10-20% samt en indtjeningsgrad på 10-20%

Læs hele årsrapporten for 2014

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out