cBrain følger sine planer

København, 31. august 2017

Første halvår viser en fortsat god udvikling for cBrain, både i Danmark og internationalt. I Danmark noterer cBrain en god ordreindgang, hvor selskabet bl.a. har udmeldt sin første aftale med regionerne samt en kontrakt med Finansministeriets koncern, som betyder, at over halvdelen af departementerne i de danske ministerier nu anvender cBrains F2-produkt. Samtidig vandt Statsforvaltningen den årlige digitaliseringspris for en løsning baseret på F2, hvilket er anden gang, at en myndighed vinder digitaliseringsprisen baseret på en F2-løsning.

Internationalt har cBrain netop annonceret, at selskabet har vundet et udbud i Tyskland omkring leverance af et fagsystem til en myndighed i den tyske centraladministration. Det er det andet udbud, som cBrain har vundet i denne styrelse, og det betyder bl.a., at cBrain nu øger sin indsats yderligere på det tyske marked.

Samtidig er cBrain godt på vej til at omlægge forretningsmodellen fra salg af softwarelicenser til salg af softwareabonnementer, såkaldte "cloud services". Den nye forretningsmodel er et centralt element i cBrains vækststrategi, fordi det både i Danmark og internationalt giver cBrain en række markante konkurrencefordele.

Omsætningen i første halvår er øget fra 38,6 millioner kroner til 39,7 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 3%. Når væksten, på trods af en pæn ordreindgang, ikke er højere, skyldes det den ændrede forretningsmodel, som medfører væsentlig udskydelse af omsætning, idet en given softwareomsætning, som tidligere blev indtægtsført ved leverance, nu indtægtsføres over en periode på 4-6 år.

Det er derfor positivt, at cBrain formår at omlægge nysalget til cloud services samtidig med at selskabet fortsat øger omsætningen.

Indtjening før skat (EBT) er 5,9 millioner kroner i første halvår 2017, mod 9,6 millioner kroner i første halvår 2016. Dette svarer til en indtjening (EBT) på 15%, hvilket er noget højere end den udmeldte forventning for hele året.

Som led i vækstplanen udbygger cBrain fortsat sin organisation, og cBrain har ansat et betydeligt antal nye medarbejdere i første halvår 2017. Når indtjeningen i første halvår 2017 ligger over forventningen for hele 2017, skyldes det, at de øgede omkostninger, som følger af nyansættelser, først slår fuldt ud igennem i andet halvår.

Ved udgangen af første halvår 2017 har cBrain likvider på i alt 34,7 millioner kroner og har samtidig øget sine aktiver til 100 millioner kroner mod 92 millioner kroner ved udgangen af første halvår 2016.

cBrain har dermed en solid økonomisk styrke, hvilket kombineret med et positivt cashflow, gør det muligt at implementere selskabets internationale vækstplan. cBrain øger således fortsat sine investeringer i produktudvikling, samtidig med at selskabet øger sin eksportindsats, hvor cBrain i 2017 forventer at investere ca. 15% af de samlede omkostninger i den internationale del af vækstplanen, primært i Tyskland, UK og USA.

Ledelsen er godt tilfreds med resultatet, som følger selskabets planer. For hele regnskabsåret 2017 har cBrain tidligere udmeldt en forventet omsætningsvækst på 10-15% og en indtjening (EBT) på 5- 10%. cBrain fastholder sine forventninger.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out