Folkekirken vælger cBrain som leverandør af nyt ESDH-system

København, 8. september 2017

Folkekirkens IT har gennemført et udbud omkring anskaffelse af et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), hvor cBrain har budt ind med en F2-løsning. Folkekirkens IT har netop meddelt, at de agter at tildele cBrain ordren på nyt ESDH-system til brug i Kirkeministeriets departement, stifterne og provstierne. Løsningen vil understøtte 500-600 brugere og 800-1000 eksterne udvalgsmedlemmer. Folkekirkens IT har endvidere oplyst, at der tidligst kan indgås kontrakt efter udløb af en stand-still periode på 10 kalenderdage.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out