US digital leader: AI udfordrer det vi kender

Ny teknologi udfordrer dagligt vores måde at arbejde og tænke på. Et af de områder inden for teknologien, der kommer til at få stor betydning for vores hverdag er AI (kunstig intelligens).

Der benyttes allerede AI i mange industrier og sektorer. Også inden for offentlig forvaltning kommer AI til at spille en større rolle.

Men hvordan skal offentlig forvaltning tilpasse sig ny teknologi som eksempelvis AI? Er det overhovedet nødvendigt at tage stilling til ny teknologi, og bør man gøre noget for at forklare brugere og borgere noget om AI? Eller er det bedre blot at ignorere det.

Joel Tito, journalist fra det amerikanske Centre for Public Impact har i denne podcast sat Aaron Snow, US digital leader, og nu COO i cBrain North America i stævne til en snak om AI i Government. For hvad betyder det for hele den offentlige sektors måde at organisere sig på, når systemer ved hjælp af teknologi som AI kan klare sagsbehandlingen hurtigere og bedre end et menneske? Dette, og hvordan offentlig forvaltning kan drage nytte af AI på den bedst tænkelige måde, er noget af det som Aaron Snow giver sit bud på i denne podcast.

https://www.centreforpublicimpact.org/podcast/us-digital-leader-aaron-snow/

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out