Q3 meddelelse: Vigtige ordrer underbygger vækstplan

København, 2. november 2017

Resume

cBrain noterer en fortsat god fremgang og har i tredje kvartal annonceret en række vigtige ordrer, både i Danmark og internationalt. Som følge heraf har selskabet med succes gennemført en markant udbygning af konsulentorganisationen.
 

Danmark

På det danske marked har cBrain i tredje kvartal annonceret en række vigtige ordrer, som viser at selskabets fortsat vinder markedsandele.

•   Juli: Finansministeriets koncern

cBrain annoncerede i starten af juli, at selskabet havde indgået kontrakt med Finansministeriet om leverance af cBrains F2 sags- og dokumenthåndteringssystem til finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen.

Aftalen viser, at cBrain fortsat vinder markedsandele som leverandør til den danske centraladministration. I den forbindelse noteres det, at det var første gang, at cBrain indgår en aftale, som dækker leverance til en hel ministeriel koncern, både departement og styrelser, i dette tilfælde ca. 1.200 brugere.

•   Juli: PharmaDanmark

I juli annoncerede cBrain også, at selskabets havde indgået aftale med Pharmadanmark om leverance af en ny digital platform, baseret på cBrains M4 CRM og medlemssystem. Den nye digitale platform skal bl.a. understøtte medlemsadministration, kursus samt selvbetjening for medlemmer og svarer dermed til de løsninger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Farmakonomforeningen, Forsikringsforbundet, Lægeforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Ordren viser, at cBrain fortsat vinder markedsandele som leverandør til faglige organisationer, hvor stadig flere vælger at indføre cBrains M4-løsning som deres digitale platform.

•   September: Folkekirken

I september annoncerede cBrain, at selskabet havde indgået kontrakt med Folkekirkens IT om leverance af et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til brug for Folkekirken, herunder Kirkeministeriets departement, stifter og provstier. Leverancen baseres på cBrains F2 standardsystem og skal understøtte 500-600 brugere samt 800-1.000 eksterne udvalgsmedlemmer.

Herved har cBrain inden for kort tid annonceret 2 aftaler omkring leverance af F2 til et samlet ministerområde.

Med de nye ordrer står cBrain endnu stærkere på det danske marked, hvor 12 departementer nu baserer deres arbejde på cBrains F2-produkt. Det betyder, at mere end halvdelen af alle danske departementer nu har valgt F2 som deres digitale produktionsplatform. Denne referenceposition er vigtig for cBrains internationale ekspansion, som sker i tæt samarbejde med Eksportrådet og netop med afsæt i den danske referenceposition.

Følgende danske ministerier har nu valgt F2 som deres digitale platform i departementet:

•   Beskæftigelsesministeriet

•   Børne- og Socialministeriet

•   Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

•   Finansministeriet

•   Kirkeministeriet

•   Miljø- og Fødevareministeriet

•   Skatteministeriet

•   Statsministeriet

•   Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

•   Udenrigsministeriet

•   Udlændinge- og Integrationsministeriet

•   Økonomi- og Indenrigsministeriet
 

 Internationalt

I september 2016 annoncerede cBrain, at selskabet havde vundet sit første udbud i Tyskland. Der var tale om en myndighed i den tyske centraladministration, og i august 2017 annoncerede cBrain, at selskabet havde vundet endnu et udbud hos den samme myndighed.

Der er tale om en stor myndighed i Berlin. cBrain anser det for særdeles positivt, at myndigheden har valgt at tildele cBrain endnu en ordre, og som følge heraf planlægger cBrain at øge sin indsats yderligere på det tyske marked.

Begge ordrer i Berlin er baseret på cBrains F2 produkt, og implementeringen sker i tæt samarbejde mellem cBrains egne konsulenter, udsendt fra Danmark, og den lokale afdeling af en international konsulentorganisation. cBrain har, indtil videre, af konkurrencemæssige årsager besluttet ikke at oplyse hverken navnet på myndigheden eller navnet på den lokale konsulentorganisation.

Både i UK og USA har cBrain gennemført en række markedsføringsaktiviteter i efteråret med henblik på at skabe kontakt til potentielle F2-kunder.

I UK deltog cBrain i september i en stor digitaliseringskonference i London, hvor den nye danske ambassadør i London var keynote taler og bl.a. fortalte om Udenrigsministeriets egne erfaringer omkring digitalisering.

I september var den danske minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, på besøg i Washington. I den forbindelse deltog cBrain i to arrangementer på ambassaden, hvor ministeriet fortalte om de danske erfaringer. Parallelt hermed præsenterede ambassadens Statsforvaltnings F2-baserede projekt, som gav Statsforvaltningen digitaliseringsprisen i foråret 2017.

Både i UK og USA arbejder cBrain med en række potentielle kundeemner, men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udtale sig om, hvornår dette måtte udmønte sig i konkrete ordrer.
 

Organisation

Et centralt mål for cBrain i 2017 er en videre udbygning af den konsulentorganisation, som understøtter implementering af F2-produktet. Konsulentorganisationen er afgørende for at kunne gennemføre leverancer i Danmark såvel som internationalt, hvor de danske konsulenter støtter lokale samarbejdspartnere.

Det noteres derfor med stor tilfredshed, at det gennem de sidste 6 måneder er lykkedes at tiltrække et større antal kompetente konsulenter. Det betyder, at F2-konsulentorganisationen nu er ca. dobbelt så stor som på samme tid sidste år.

Mange af de nye konsulenter kommer fra stillinger i den offentlige sektor. Det er med til at sikre og udbygge cBrains position som en stærk leverandør og sparringspartner for de offentlige myndigheder.
 

På vej mod det digitale bureaukrati

cBrain differentierer sig fra andre leverandører på markedet ved at basere sine leverancer på F2-produktet, som er et 100% standardprodukt.

Når det har været muligt for cBrain at udvikle standardsoftware til myndighederne, skyldes det, at F2-softwaren er designet direkte med udgangspunkt i myndighedernes arbejde og brugernes behov. Dette, i modsætning til de fleste andre leverandører, som baserer sig på standard-ramme systemer, designet til brug for private, eller baserer sig på generiske løsninger, som i begge tilfælde omskrives og tilpasses myndighedernes behov.

Den offentlige sektor står overfor en transformation, hvor det klassiske papirbårne bureaukrati erstattes af et digitalt baseret bureaukrati.

Gennem selskabets mange års erfaring og samarbejde med offentlige myndigheder, og ikke mindst gennem udvikling af F2 standardsoftwaren, har cBrain opbygget en stor viden omkring digitalisering i den offentlige sektor.

Med dette afsæt har cBrain udviklet en generisk best practice model for det digitale bureaukrati samt en metode for anvendelse af modellen. Modellen danner nu grundlag for cBrains leverancer, hvilket, kombineret med at en stadig større del af cBrains konsulentorganisation kommer med erfaring fra forvaltningen, giver cBrain en markant konkurrencefordel.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

 

 

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out