Dansk standard inspirerer i Bruxelles

En EU-rapport, der fremhæver den danske standard for elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD II), fokuserer også på standardsoftwaren F2, der blev udviklet til at opfylde FESD II.

Et digitalt indre marked er en af EU-Kommissionens 10 prioriteter. Og i disse uger sættes der for alvor fart på udviklingen med præsentationen af de første egentlige forslag, der skal gøre EU til et digitalt marked.

Men EU stikker både dybere og favner bredere, når det gælder digitalisering. Blandt andet arbejdes der i EU-regi på at udvikle standarder for digitale dokumenter; i november udgav EU-Kommissionen en rapport med titlen ”Architecture and Solution Building Blocksfor e-Documents used in Member States.

Arkitektur for arbejdet med digitale dokumenter
Formålet med rapporten er at inspirere til arbejdet med at skabe arkitektur-skabeloner for anvendelsen af digitale dokumenter. Skabeloner baseret på de bedste eksempler fra medlemslandene.

I rapporten fremhæves den danske FESD II- standard, som i 2009 afløste den fem år gamle første danske standard for Fællesoffentlig Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering. EU-rapporten beskriver blandt andet F2s metadatamodel, som et eksempel på en udbredt måde at anvende digitale dokumenter i en egentlig digital sagsbehandling.

Læs mere om programmet InteroperabilitySolutions for European Public Administrations (ISA)

F2 er en ren standardsoftware, som gør det muligt for offentlige myndigheder og styrelser helt at forlade den papirbaserede sagsbehandling og udvide den digitale dokumenthåndtering med digital sagsbehandling baseret på tjeklister, videnproduktion, samarbejde og kommunikation i én modulbaseret standardløsning.

Læs mere om F2-modulerneog F2 Version 5
Læs mere om udbredelsen af F2 på bagsiden af magasinet cView 04 2015

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out