Opjustering af forventninger

cBrain har senest i forbindelse med selskabets halvårsregnskab udmeldt, at selskabet forventer en vækst i omsætning på 10-20% for regnskabsåret 2015. Dette ændres nu til en forventning om en vækst i omsætning på 18-23% for regnskabsåret 2015.

I forbindelse med halvårsregnskabet oplyste cBrain, at der på kort sigt var usikkerhed omkring omsætningen på det danske marked. Dette skyldes, at regeringsdannelsen i juni og de deraf afledte ressortomlægninger påvirker markedssituationen, fordi IT-understøttelsen skal tilpasses de nye ministerier, samtidig med at det samlede antal ministerier er reduceret, idet den danske centraladministration efter regeringsdannelsen er organiseret i færre ministerier. For cBrain betød ressortændringerne, muligheden for at vinde nye myndigheder som kunder, men også at cBrain kunne risikere at tabe kunder.

cBrain kan nu med tilfredshed notere, at selskabet ikke alene har fastholdt sin position i forlængelse af regeringsomdannelsen, men også at cBrain har vundet markedsandele, idet departementerne i 3 nye store ministerier har valgt F2-produktet. Konkret har cBrain således annonceret nye F2-ordrer til både det nye Miljø- og Fødevareministerie og det nye ministerie for Udlændinge, Integration og Bolig, samtidig med at det nye Social- og Indenrigsministerie ligeledes har valgt at køre på F2. Dette betyder, at ca. halvdelen af departementerne i de danske ministerier nu baserer sig på F2, samtidig med at cBrain ser en fortsat udbredelse i den øvrige del af centraladministrationen. Hertil kommer, at Socialstyrelsen har valgt at implementere F2. 
 
cBrain kan således notere en fortsat rigtig god udvikling på det danske marked, og som konsekvens heraf opjusterer cBrain nu forventningerne til årets omsætning.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out