Gennembrud for cBrain i UK med første aftale på G-Cloud

I april indgik the Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council en aftale med cBrain om et F2 pilotprojekt. Pilotprojektet er nu afsluttet, og projektet har med succes demonstreret, at den danske F2 model understøtter relevante arbejdsgange og behov i lokale engelske myndigheder som the Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council. 

I forlængelse af pilotprojektet har the Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council nu indgået en aftale om at købe F2-løsningen som en cloud service (Software-as-a-Service). Indkøbet sker via den nationale engelske G-Cloud, i første omgang startende med 50 brugere ud af 1.500 potentielle brugere. 

Det succesfulde F2-pilotprojekt og G-Cloud-aftalen med the Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council er et gennembrud for cBrain på det engelske marked, og den repræsenterer et betydeligt markedspotentiale, idet der er mere end 400 potentielle kunder til løsningen i England. 

Baseret på projektet med the Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council, udbyder cBrain nu en ny type af løsning til lokale myndigheder i UK i form af en integreret produktionsplatform, som kaldes "Council-as-a-Service" (CaaS). 

Council-as-a-Service tilbyder markante besparelser for lokale myndigheder, idet den nye løsning kan erstatte en række eksisterende IT-systemer, herunder sags- og dokumenthåndtering, CMS, CRM, samarbejdsløsninger, vidensdeling, input/output-styring såvel som fagsystemer.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out