Halvår 2008 opjustering af forventninger til indtjening

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets rapport for 1. halvår 2008.

Omsætningen er vokset til 13,2 million kroner, mod 11,0 million kroner i første halvår 2007, svarende til en omsætningsvækst på 20%. Samtidig er resultat før skat vokset til 3,2 million kroner, mod 1,7 million kroner i første halvår 2007, svarende til en overskudsgrad på 24% og en vækst i indtjening på 88%.

Ledelsen anser dette for meget tilfredsstillende.

For hele 2008 forventes en omsætningsvækst på 20-40% mens forventningerne til indtjening opjusteres
med 50%, svarende til en forventet overskudsgrad (EBT) på 10-20%.

Vis pdf: cBrain Halvårsrapport 2008

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out