Årsrapport 2007 Fortsat solid vækst og indtjening

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets rapport for 2007.

Regnskabet for år 2007 viser en omsætning på 22,8 million kroner, svarende til en omsætningsvækst på 54%, og et resultat før skat på 5,6 million kroner svarende til en indtjening før skat (EBT) på 24%.

Den højere indtjening er begrundet i et øget genbrug af softwarekomponenter, hvilket giver anledning til
lavere leverance- og projektomkostninger. Den positive udvikling tilskrives således succes med at
implementere selskabets vækstplan, som har fokus på udvikling og salg inden for udvalgte
løsningsområder, herunder løsninger til bl.a. medlemsorganisationer og den offentlige sektor.

Ledelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende.

Med udgangspunkt i de positive resultater har cBrain initieret en række markeds- og produktmæssige investeringer for at udnytte det markedsmæssige momentum, som selskabet har opnået. Dette gælder specielt i relation til den offentlige sektor og medlems/fagforeninger, hvor krav om bl.a. administrative effektiviseringer, bedre ledelsesværktøjer samt nye og forbedrede services (herunder selvbetjening), skaber en stadig øget interesse for IT-anvendelse og digital forvaltning.

På den baggrund forventer cBrain en fortsat positiv udvikling i år 2008 med en omsætningsvækst på 20-40% samt en indtjening før skat (EBT) på 5-15%. Forventningerne kan påvirkes, både positivt og negativt, af selskabets fortsatte evne til at gensælge og genbruge softwarekomponenter inden for de udvalgte løsningsområder.

cBrains vækstplan er baseret på gensalg og genbrug af softwarekomponenter. Dette opnås gennem etablering af en stærk markedsposition inden for udvalgte løsningsområder, hvor grundlaget for positionen er referencekunder, en løbende produktudvikling (i tæt samarbejde med referencekunder), samt en langsigtet skalering af selskabets aktiviteter gennem samarbejde med forretningspartnere.

Ledelsen noterer med tilfredshed, at selskabets vækstplan implementeres som planlagt.

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out