Opjustering af forventninger til resultat 2007

Forventningen til indtjening før skat (EBT) opjusteres til 20-25% af omsætningen, svarende til godt en fordobling af det forventede resultat. Der forventes fortsat en omsætningsvækst på 40-60%.
 
I halvårsrapporten for 2007 var forventningerne en indtjening før skat (EBT) på 5-15%. cBrain opjusterer nu forventningerne til indtjening før skat (EBT) til niveauet 20-25%, svarende til en indtjening på niveau 5-6 millioner kroner og dermed godt en fordobling af forventningerne til resultatet.
 
Den højere indtjening er begrundet i et øget genbrug af softwarekomponenter, hvilket giver anledning til lavere leverance- og projektomkostninger. Den positive udvikling tilskrives således succes med at implementere selskabets vækstplan, som har fokus på udvikling og salg inden for udvalgte løsningsområder, herunder løsninger til bl.a. medlemsorganisationer og den offentlige sektor.
 
cBrain offentliggør, jævnfør finanskalenderen, endeligt regnskab for 2007 den 27 marts 2008.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out