Fortsat vækst og solid indtjening hos cBrain - god basis for ny vækstplan

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2008.

Årsrapporten for 2008 viser en omsætning på 28,0 million kroner (mod 22,8 million i 2007), svarende til en omsætningsvækst på 23%, og et resultat før skat på 5,7 million kroner, svarende til en indtjening før skat (EBT) på 21%.

cBrains resultat i 2008 er selskabets hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening.

Ledelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende og noterer, at cBrain hermed har gennemført den vækstplan for 2006-2008, som selskabet annoncerede i forbindelse med sin børsnotering i februar 2006.

Samtidig vurderer ledelsen, at cBrain både markedsmæssigt, produktmæssigt og finansielt står i en stærk position, som kan understøtte en betydelig ekspansion. Specielt noteres, at cBrain ikke har gæld, og at cBrain har en pengetank svarende til ca. 1 års omkostninger.

Ledelsen har derfor iværksat en ny vækstplan, for perioden 2009-2011. Planen kaldes: Plan-100, idet målet bl.a. er at nå en omsætning på 100 million kroner. Planen blev annonceret den 18. februar 2009.

Vis pdf: cBrain Årsrapport 2008

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out