Ny vækstplan for 2009-2011

cBrain har iværksat en ny vækstplan for perioden 2009-2011.

Den nye vækstplan, som skal sikre selskabet en omsætning på 100 mio kroner i regnskabsåret 2011, kaldes for ”Plan 100”, og er baseret på en markant vækst gennem salg af cBrains nye ESDH-produkt: cBrain F2 (”Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering”).

Ved børsnoteringen i februar 2006 annoncerede cBrain en vækstplan for perioden 2006-2008. Planen er nu gennemført, og cBrain står i dag - både markedsmæssigt, produktmæssigt og finansielt - i en solid position, som betyder, at cBrain er klar til at tage næste skridt. På denne baggrund har selskabet iværksat sin nye vækstplan.

cBrains eksisterende forretning er baseret på salg af løsninger til procesunderstøttelse. cBrain forventer, at denne del af forretningen fortsat vil vokse. Men herudover forventer cBrain at øge omsætningen markant gennem salg af produktlicenser, baseret på cBrains nye ESDH-produkt: cBrain F2.

Den nye vækstplan (Plan-100) består af følgende hovedelementer:

• Fortsat salg af løsninger til procesunderstøttelse.
cBrains eksisterende forretning er baseret på salg af løsninger til procesunderstøttelse. Teknisk baseres løsningerne på en såkaldt service-.arkitektur (SOA), og løsningerne bygges ved hjælp af selskabets bibliotek af softwarekomponenter (”cBrain Process Platform”). cBrain forventer, at denne forretning kan fastholdes og udbygges, idet væksten dog begrænses af adgang til kompetente medarbejdere.

• Salg af produktlicenser baseret på cBrains nye ESDH-løsning: ”cBrain F2”.
Primo 2009 har cBrain annonceret et nyt ESDH-produkt: cBrain F2. cBrain F2 beskrives som ”sagsbehandlerens desktop”, fordi det nye standardprodukt samler alle de funktioner, som er nødvendige for en effektiv sagsbehandling, i een integreret løsning. 
cBrain F2 er udviklet i samarbejde med bl.a Velfærdsministeriet og markedsføres i første omgang primært mod det offentlige område. Men cBrain forventer, at cBrain F2 også vil være konkurrencedygtigt inden for en række andre sektorer, hvor øgede krav til digitalisering og selvbetjening skaber et behov for produkter, som kan bidrage til en bedre og mere effektiv sagsbehandling. 
Det estimeres, at omsætning fra salg af produktlicenser (baseret på cBrain F2) vil udgøre over 50% af omsætningen, når selskabets omsætning passerer 100 mio kroner.

• Udvikling af brancheløsninger.
cBrain F2 udgør produktkernen i cBrains produktsatsning. Som led i implementeringen af Plan-100 forventer cBrain at kunne annoncere en produktlinie og en række brancheløsninger, som bygges oven på produktkernen (cBrain F2). Herved udvides markedspotentialet væsentligt.
cBrain har netop annonceret en aftale med Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab om leverance af en udvidet ESDH-løsning til brug for ca. 500 brugere. Denne løsning betegnes ”revisorens desktop”, idet den samler og understøtter styring af kunderelationer, vidensdeling, opgavestyring og ressourcestyring - kombineret med ESDH - i een integreret løsning. Med annoncering af denne aftale har cBrain taget første skridt i retning af at udvikle brancheløsninger, baseret på cBrain F2.

• Internationalisering.
cBrain F2 er bygget, således at produktet umiddelbart kan oversættes og lokaliseres. Som led i implementeringen af Plan-100 forventer cBrain at kunne annoncere en række skridt mod en internationalisering. Det noteres i den forbindelse, at cBrain besidder, både via medarbejdere og ledelse, betydelige internationale erfaringer.

• Partnere.
cBrain har annonceret de første aftaler med partnere. Disse aftaler er i dag primært rettet mod samarbejder omkring konsulentydelser. Som led i implementeringen af Plan-100 forventer cBrain at kunne annoncere et sæt af udviklingsværktøjer, som vil gøre det muligt for både partnere og slutkunder at kunne tilrette og videreudvikle cBrain F2 og kommende brancheløsninger. Teknisk baseres udviklingsværktøjer, ligesom både cBrain F2 og brancheløsninger, på cBrains bibliotek af software komponenter (”cBrain Process Platform”).

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out