Godt halvår med øget vækst og solid indtjening

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets rapport for 1. halvår 2009.

Første halvår 2009 viser en fortsat god udvikling med en omsætning på 17,0 mio kroner svarende til en omsætningsvækst på 28%, hvor regnskabet for første halvår 2008 viste en omsætning på 13,2 mio kroner svarende til en omsætningsvækst på 20%.

Det noteres således med tilfredshed, at cBrain har formået at øge væksten. Dette tilskrives positive resultater i forbindelse med implementering af den 3-års vækstplan (benævnt ”Plan 100”), som blev iværksat ved årets start.

Første halvår 2009 viser en indtjening (EBT) på 4,0 mio kroner, mod 3,2 mio kroner i første halvår 2008, svarende til indtjening (EBT) på 24%.

Dette resultat betegnes som meget tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at cBrain i første halvår har afholdt en række markeds- og produktmæssige omkostninger som led i implementeringen af Plan 100.

cBrain har ingen gæld og en finansiel styrke, som gør det muligt at fastholde selskabets mål.
 
cBrains likvide reserver, i form af kontantbeholdning og debitorer, er øget fra 26,5 mio kroner i 1. halvår 2008 til 30,0 mio kroner i 1. halvår af 2009. Samtidig er egenkapitalen øget fra 21,9 mio kroner til 26,3 mio kroner, og cBrain har likvide reserver svarende til ca. 1 års omkostninger.

cBrains forretning har hidtil været baseret på leverance af individuelle softwareløsninger, i form af komplette projekter. Gennem disse aktiviteter har cBrain etableret en kundebase på ca. 50 kunder, hvilket primært omfatter virksomheder inden for 3 grupper: medlemsorganisationer, projekt-organisationer samt det offentlige område.

Primo 2009 annoncerede cBrain sin nye vækstplan, kaldt ”Plan 100”. Planen dækker perioden 2009-2011, og tager udgangspunkt i, at den nuværende løsningsforretning suppleres med salg af softwarelicenser, baseret på produktet ”cBrain F2”. Det er målet, at cBrain i år 2011 når en omsætning på 100 mio kroner, hvor mere end 50% af omsætningen hidrører fra produktsalg.

Det noteres med tilfredshed, at Plan-100 implementeres som planlagt, både hvad angår produktudvikling og markedsføring.

• cBrains nye ESDH-produkt (”cBrain F2”) blev annonceret i februar 2009.

• Den første version af cBrain F2 er rettet mod det offentlige område og understøtter en digitalisering af sagsbehandlingen, hvorfor denne version af cBrain F2, betegnes ”sagsbehandlerens desktop”.

• cBrain har annonceret, at cBrain F2/”sagsbehandlerens desktop” er solgt til både Indenrigs- og Socialministeriet og Transportministeriet. cBrain ser dette som strategisk særdeles vigtige aftaler.

• cBrain har meddelt, at selskabet nu investerer betydelige ressourcer i at videreudvikle cBrain F2 til en egentlig produktlinie, hvilket bl.a. betyder, at produktet vil kunne tilbydes til vidensmedarbejdere i en række andre industrier. Det forventes, at produktlinien, som kaldes ”the knowledge worker desktop”, vil blive annonceret inden for kort tid.

• I forbindelse med den kommende produktlinie, ”the knowledge worker desktop”, har cBrain endvidere annonceret en brancheversion rettet mod revisionsvirksomheder, betegnet ”revisorens desktop”. Dette produkt udvikles i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm.

Selskabet fastholder, på denne baggrund, sine forventninger til fortsat vækst og positivt resultat for regnskabsåret 2009.

Vis pdf: cBrains Halvårsrapport 2009

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out