cBrains første halvår 2016

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2016.

Åbner som PDF i nyt vindue

Åbner som PDF i nyt vindue

Første halvår viser en fortsat god udvikling for cBrain, både i Danmark og internationalt. Omsætningen i første halvår er øget fra 36,6 million kroner til 38,6 million kroner, hvilket svarer til en vækst på 5%. Indtjening før skat (EBT) er 9,6 million kroner i første halvår 2016. Dette svarer til en indtjening (EBT) på 25%, hvilket er noget højere end den udmeldte forventning for hele året.

Der er solid fremgang på det danske marked, hvor cBrain i første halvår har annonceret et antal vigtige nye ordrer med bl.a. Banedanmark, Københavns Kommune, Skat, Skatteministeriet samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Fra salg af licenser til abonnementer: Cloud services
Samtidig er cBrain godt på vej til at omlægge forretningsmodellen fra salg af softwarelicenser til salg af softwareabonnementer, såkaldte "cloud services". Den nye forretningsmodel er et centralt element i cBrains vækststrategi, fordi det både i Danmark og internationalt giver cBrain en række markante konkurrencefordele.

Når væksten ikke er større, skyldes det den ændrede forretningsmodel, som medfører væsentlig udskydelse af omsætning. cBrain har således en god ordreindgang i første halvår. Men det bidrager kun i begrænset omfang til halvårsresultatet, fordi de nye ordrer er baseret på cloud-abonnementer, hvor en given softwareomsætning, som tidligere blev indtægtsført ved leverance, nu indtægtsføres over en periode på 4-6 år.

Det er positivt, at det på kort tid er lykkedes at omlægge nysalget til cloud services samtidig med at cBrain fortsat har formået at øge omsætningen.

I Europa har cBrain påbegyndt 2 pilotprojekter, og begge projekter følger planerne. Samtidig har cBrain netop vundet et udbud i UK om leverance af F2-produktet som cloud service til HR-afdelingen i Liverpool City. En ordre der er vundet som resultat af cBrains cloud satsning i UK: "Council-as-a-Service".

Datterselskab i USA
I USA har cBrain øget sine investeringer markant i første halvår. cBrain har bl.a. etableret et amerikansk datterselskab og ansat Greg Godbout som direktør for selskabet. Greg Godbout, som er "Presidential Innovation Fellow", kommer fra en stilling i White House, hvor han har været direktør for den nationale amerikanske digitale taskforce (18F). USA udgør nu cBrains største internationale satsning.

Greg Godbout er direktør for cBrains amerikanske datterselskab.

Greg Godbout er direktør for cBrains amerikanske datterselskab.

Det noteres, at cBrain har en solid likvid reserve og er gældfri, hvorfor cBrain har den finansielle styrke til at fastholde den lagte strategi. cBrain fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret med en omsætningsvækst på 5-15% og en indtjening (EBT) på 5-10%.

PDF: Meddelelserne  KF 16 og KF 17 til børsmarkedet om halvårsmeddelelsen
PDF: cBrains halvårsrapport 2016

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out