cBrain annoncerer nyt produkt, Medlemssystem

Komplet løsning til medlemsorganisationer

cBrain annoncerer et nyt produkt - en komplet medlemsløsning som understøtter kommunikation, medlemsservice og administration.

cBrains nye medlemsløsning er baseret på den erfaring, som selskabet har opnået gennem projekter for bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, Det Danske Spejderkorps, Ergoterapeutforeningen, Kost og Ernæringsforbundet og Socialdemokraterne.

- - -

cBrains nye produkt er en komplet medlemsløsning, bestående af en række moduler, som understøtter kommunikation, medlemsservice og administration. 

I første omgang vil cBrain markedsføre medlemsløsningen på det danske marked, hvor cBrain har sine nøglereferencer. cBrain forventer at kunne annoncere en række kundeaftaler, baseret på den nye medlemsløsning, i løbet af år 2007. 

- - -

cBrains medlemsløsning er designet ved hjælp af cBrains designmetode, som tager udgangspunkt i forretningsprocesser og brugerroller, samtidig med at løsningen er baseret på softwarekomponenter (en såkaldt ”service-arkitektur/SOA”).

cBrains nye medlemsløsning udfordrer dermed en række af de traditionelle standard-ramme systemer, fordi den komponent- og procesbaserede arkitektur gør muligt at tilpasse løsningen 100% til specifikke arbejdsgange og brugerroller i den enkelte organisation, ligesom tilpasning og leverance ofte vil kunne gennemføres hurtigere og billigere end normalt for denne type af løsninger. 

cBrains nye medlemsløsning er en produktsuite, bestående af en basisløsning samt en række udvidelser, som bl.a. understøtter følgende funktionelle områder:

- Medlemsregistrering og administration
- Økonomi med debitorstyring og opkrævning
- CMS (”multi-site” content management/hjemmesider)
- Intranet, herunder eksempelvis debatfora
- Extranet og kommunikation med medlemmer
- Kongresindkaldelse og administration
- Kursusadministration
- Fundraising
- Kampagnestyring
- Publikationssystem
- Elektronisk valg

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out