cBrain indgår sin hidtil største aftale med Danmarks Lærerforening

cBrain har indgået en rammeaftale om leverance af en omfattende medlemsløsning til Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

Aftalen er cBrains hidtil største kontrakt. Samtidig understøtter aftalen mulighed for en yderligere udbredelse af cBrains medlemsløsning gennem administrative fællesskaber mellem Danmarks Lærerforening og andre faglige organisationer.

Løsninger til medlemsorganisationer udgør et vigtigt marked for cBrain. Aftalen har derfor stor betydning, fordi den styrker cBrains position inden for dette løsningsområde, både referencemæssigt og produktmæssigt.

Samtidig demonstrerer aftalen fortsat succes for cBrains vækstplan, hvor det er et mål at opnå en stærk markedsposition inden for udvalgte løsningsområder.

cBrain annoncerede sin medlemsløsning i maj 2007. Løsningen er baseret på den erfaring, som cBrain har opnået gennem projekter for bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, Det Danske Spejderkorps, Ergoterapeutforeningen, Kost og Ernæringsforbundet og Socialdemokraterne.

Løsningen til Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening skal understøtte bl.a. decentral medlemsadministration, økonomi/kontingentopkrævning, selvbetjening for medlemmer og tillidsrepræsentanter, overenskomstforhandlinger samt administration af forsikringer, feriehuse, lån mv.

Danmarks Lærerforening er, med over 70.000 medlemmer, en af Danmarks større fagforeninger. cBrain ser derfor rammeaftalen med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening som en blåstempling af cBrains medlemsløsning, fordi den viser, at cBrains medlemsløsning er konkurrencedygtig i relation til de større fagforeninger.

Rammeaftalen åbner mulighed for, at Danmarks Lærerforening kan indlede administrative samarbejder med andre fagforeninger baseret på cBrains løsning. cBrain forventer derfor, at rammeaftalen vil kunne medvirke til en yderligere udbredelse af cBrains medlemsløsning.

cBrains medlemsløsning er baseret på et bibliotek af softwarekomponenter. Projektet med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening vil give anledning til en videreudbygning af dette bibliotek og dermed en yderligere styrkelse af cBrains medlemsløsning.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out