cBrain og AK-Samvirke udbyder fælles løsninger til de danske A-kasser

cBrain har indgået en aftale med AK-Samvirke, som er brancheorganisation for de danske a-kasser, om at udbyde fælles løsninger.

Aftalen med AK-Samvirke er vigtig for cBrain, fordi den styrker cBrains position som IT-leverandør til medlemsorganisationer, der er et af cBrains væsentlige markedssegmenter. Samtidig underbygger aftalen cBrains vækstplan.

cBrain har inden for de seneste måneder leveret 2 løsninger til AK-Samvirke, som er brancheorganisation for de danske a-kasser.

Parterne er enige om, at der er grobund for et længerevarende samarbejde, hvor cBrain fungerer som leverandør af komponent-baserede IT-løsninger, der styrker AK-Samvirkes service overfor A-kasserne med henblik på at optimere og automatisere en række af A-kassernes mange administrative processer.

Som led i samarbejdet, har AK-Samvirke, på vegne af en række A-kasser, indgået en aftale med cBrain om udvikling af et fælles møde-booking-system, som skal lette arbejdsgangene i forbindelse med velfærdsreformens øgede krav til de danske A-kasser. Løsningen kaldes A-booking, og den giver de ledige mulighed for at booke bl.a. CV- og rådighedssamtaler som en selvbetjeningsproces.
 
Aftalen med AK-Samvirke er vigtig for cBrain, fordi den styrker cBrains position som IT-leverandør til medlemsorganisationer, herunder A-kasser og faglige organisationer, der er et af cBrains væsentlige markedssegmenter.

Samtidig understøtter aftalen cBrains vækstplan (Trin 3: Etablering af samarbejdspartnere).

I forbindelse med cBrains børsnotering præsenterede selskabet således sin 3-trins vækstplan:

1) Etablering af vækstfundament: 
Etablering af kundereferencer og udbygning af cBrains bibliotek af softwarekomponenter.

2) Produktudvikling (”productizing”): 
Med udgangspunkt i komponentbibliotek og referencekunder udvikles og markedsføres produkter rettet mod udvalgte markedssegmenter.

3) Samarbejdspartnere: 
Med udgangspunkt i udvalgte produkter/markedssegmenter etableres et netværk af samarbejdspartnere.

I forbindelse med trin 3 i vækstplanen har cBrain tidligere annonceret:

- 6. november 2006: cBrain har iværksat trin 3 i sin vækstplan og indledt forhandlinger med mulige samarbejdspartnere.

- 6. december 2006: cBrain har indgået en strategisk samarbejdsaftale med PricewaterhouseCoopers i Danmark om fælles salg og leverance af løsninger til dokumenthåndtering og procesoptimering.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out