cBrain annoncerer nyt produkt: Projekt- og porteføljestyring

cBrain annoncerer et nyt produkt: Styring af Projektportefølje, ofte benævnt ”PPM” (”Project Portfolio Management”). 

Hermed har cBrain taget endnu et vigtigt skridt i forbindelse med implementering af sin vækstplan. Det nye produkt er baseret på de erfaringer, som cBrain har opnået gennem leverancer af løsninger inden for dette område til bl.a. Ernst & Young og Transport og Energiministeriet.

cBrains nye produkt (”PPM”) består af en række moduler, som understøtter behovet for styring- og rapportering af projektporteføljer. Dette omfatter bl.a. moduler, som understøtter:

  • Salgsstyring og pipeline management
  • Projektevaluering og rapportering
  • Ressourcestyring
  • Personale og CV-styring
  • Dokumentlagring
  • Projekt-intranet, herunder vidensdeling på tværs af projekter, kunder, medarbejdere og løsningsområder

cBrains PPM-produkt er baseret på cBrains bibliotek af softwarekomponenter (Process Platform), hvorfor produktet hurtigt og fleksibelt kan tilpasses individuelle behov.

En række større organisationer og virksomheder transformerer deres organisation i retning af en projekt-orienteret organisation. Dette gælder eksempelvis større private virksomheder, som gennemfører en transformation i forbindelse med at hele eller dele af produktionen flyttes ud af landet, og offentlige organisationer, som gennemfører en transformation i forbindelse med omlægning af arbejdsgange.

Projektarbejde fylder derfor stadig mere i både private og offentlige virksomheder, hvilket stiller nye krav til den måde, som organisationen arbejder med projekter og styrer projektporteføljen, herunder organisationens interne styrings- og rapporteringsværktøjer.

Det er på den baggrund cBrains vurdering, at der er et betydeligt og voksende marked for PPM-løsninger.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out