cBrain og Schultz Information i samarbejde om SKI 02.19 rammeaftalen

Schultz Information er udvalgt som leverandør på SKI rammeaftale 02.19 og i den forbindelse har Schultz Information og cBrain A/S indgået et samarbejde om at tilbyde offentlige myndigheder at købe cBrain´s F2 ESDH-løsning via SKI 02.19.

Let at købe cBrain F2 ESDH
Rammeaftalen gør det let for kommuner, regioner og stat at købe cBrains ESDH løsning F2 som hosted løsning (Application Service Provider).

• Det er muligt at undgå en tids- og ressourcekrævende udbudsproces.  
• Der er faste kontraktforhold. 

cBrain A/S er i forvejen på rammeaftalen SKI 02.18, hvor cBrain F2 kan anskaffes tillige med en lang række proces- og fagapplikationer samt it-services.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out