Socialministeriets digitale forvaltning giver overblik. Artikel i Incitament

Hvis 12 minutter mere ikke er nok...

Vis pdf: I denne artikel fra Økonomistyrelsens blad Incitament (02/2010) kan du læse om Socialministeriets erfaringer med digital forvaltning med cBrain F2.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i interview med Lars Møller Christiansen, koncernøkonomichef i

Styringsmæssige gevinster. 
Et real-time fælles digitalt arkiv skaber mulighed for en række styringsmæssige gevinster som fx:

  • høj sikkerhed for registrering af alle relevante dokumenter
  • høj sikkerhed for at kunne finde dokumenter og overskue sagsforløb hurtigt og effektiv
  • og opdateret øjebliksbillede
  • overblik over ministeriets produktion – både indenfor den enkelteenhed og på tværs af enhederne
  • en lang række nye muligheder for effektiv videndeling og nye samarbejdsformer

Sparer 30-45 minutter dagligt
Ved fuld implementering af F2 i departementet blev det – i 2008 i det daværende Velfærdsministerium med 430 medarbejdere – vurderet, at  projektet vil være udgiftsneutralt efter fire år.

Der forventes en væsentlig reduktion af tidsforbrug på administrative supportopgaver, så der frigives tid til departementets kerneopgaver. På baggrund af en begrænset stikprøve blandt AC-medarbejdere i departementet vurderes det foreløbigt, at hver medarbejder med F2 fuldt implementeret kan spare 30-45 minutter dagligt på administrative opgaver.

Åben Artikel i V2.dk: Sådan har Socialministeriet har sagt farvel til papirsagerne

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out