Digitalisering af kommunal forvaltning

Morgenmøde 18. nov.

Ikke mange kommuner har øget effektiviteten med deres nuværende ESDH-system. Rudersdal kommune har besluttet at afprøve en ny digital platform, kaldet ”vidensarbejderens integrerede desktop”, i Teknik & Miljø-afdelingen. Løsningen samler alle de funktioner, medarbejderen har brug for, i een integreret desktop, som udover de traditionelle ESDH-funktioner også rummer egentlige sagsbehandlingsfunktioner, sociale teknologier, chat mv. En ny effektiv måde at arbejde på.

Den 18. november kl. 8.30 – 10.30 holder cBrain et orienteringsmøde om konceptet specielt rettet mod kommunale ledere og specialister med interesse for digitalisering, effektivisering og besparelser i kommunen.

Vidensarbejderens integrerede desktop er udviklet i samarbejde med bl.a. Kirkeministeriet og Socialministeriet og den anvendes i dag også i Transportministeriet og Klima & Energiministeriet. Her har løsningen bl.a. dannet grundlag for en fuld digitalisering af departementernes arbejdsgange.

Socialministeriet vurderer, at hver medarbejder kan spare 30-45 minutter dagligt. Transportministeriet noterer, at den gennemsnitlige sagsgennemløbstid er reduceret med 1/3 og at 37% af medarbejderne rapporterer om øget arbejdsglæde.

Vis pdf: Transportministeriets brugerundersøgelse.

Det er målet at opnå tilsvarende effekter og konkrete besparelser i Rudersdal Kommune ved at genanvende den integrerede desktop med integreret GEO-positionering mv.

I august 2010 sendte KL Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015 i høring, hvor de bl.a. introducerer  ”Den snilde digitale arbejdsplads” som eksempel på en effektiv måde at understøtte den kommunens vidensarbejder.

Vi ser ”Vidensarbejderens integrerede arbejdsplads” som et konkret bud på, hvordan KL´s vision kan opfyldes. På morgenmødet den 18. november vil vi præsentere konceptet med udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fra Rudersdal kommune.

Mødet er gratis og foregår den 18. november kl. 8.30 – 10.30 hos cBrain, Dampfærgevej 30 på Østerbro. Vi kalder det Morgenmad med mening og byder på en kop kaffe/te og lidt morgenmad. 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out