cBrain skal levere digital borgerbetjening til Københavns Kommune

cBrain skal levere digital borgerbetjening til Københavns Kommune under kommunens ”eCitizen 2012”-program.

cBrain har indgået en aftale med Københavns Kommune omkring leverance af en IT-løsning til planlægning, styring og afvikling af borgersamtaler i forbindelse med aktivering og jobsamtaler. Løsningen er baseret på cBrains komponentbibliotek - cBrain Process Platform.  

I budgetaftalen for 2010 har Københavns Kommune vedtaget et ambitiøst program, "eCitizen 2012", der skal gøre kommunen førende i udviklingen af effektiv digital borgerbetjening.

Den nye IT-løsning fra cBrain, som er et af de første initiativer i eCitizen 2012-programmet, skal forenkle og effektivisere borgerbetjeningen og dermed bidrage til at realisere kommunens digitale vision omkring borgernær service.

Digital forvaltning er et vigtigt forretningsområde for cBrain. Hidtil har cBrain primært fokuseret på centralforvaltningen, hvor cBrain i dag bl.a. betjener en række ministerier. Aftalen med Københavns Kommune er derfor vigtig for cBrain, idet selskabet med annoncering af den nye aftale med Københavns Kommune har taget et første skridt ind som leverandør til det kommunale marked.

Den nye IT-løsning til Københavns Kommune baseres på en IT-løsning, som cBrain tidligere har leveret til AK-Samvirke, og som i dag anvendes af 13 A-kasser.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out