cBrain har underskrevet aftale med Udenrigsministeriet om leverance af F2

Udenrigsministeriet har indgået aftale med cBrain om leverance af F2 sags- og dokumenthåndteringssystem.
 

Den nye F2-løsning kommer til at understøtte 2.000 brugere, heraf 1.000 brugere i Danmark og 1.000 brugere på de danske repræsentationer, med adgang fra både PC og mobile enheder.
 
Hermed har 8 danske ministerier nu valgt at indføre standardsystemet F2 som deres integrerede platform for digital sags- og dokumenthåndtering.
 
 Om cBrain og F2
 cBrain er noteret på NASDAQ OMX. cBrain tilbyder videnarbejderen en komplet og fuldt integreret digital arbejdsplads, der sikrer målbare effektiviseringsgevinster gennem "papirløs" understøttelse af forretnings- og vidensprocesser.
  
For videnbaserede organisationer, som efterspørger øget effektivitet, gennemsigtighed, kvalitet i arbejdet samt øget medarbejdertilfredshed, tilbyder cBrain F2 digitaliseringsplatformen - et revolutionerende og yderst effektivt redskab til understøttelse af digital forvaltning og vidensproduktion.
 
F2-produktet tilbyder organisationer en ny måde at arbejde på, kombineret med en gennemprøvet og hurtig implementeringsmetode, og F2 understøtter alle brugere fra yngste medarbejder til at topledelse, herunder departementschef, minister eller CEO. Samtidig er F2 mere end blot et automatiseringsværkøj. F2 understøtter en digital transformation til den papirløse og transparante organisation, og påvirker derved både organisationens kultur og den måde, som arbejdet bliver udført på.
 
F2-konceptet understøttes af en række markante kundereferencer. cBrain F2 blev oprindeligt udviklet til at understøtte en fuld digitalisering af sagsgange i et ministerielt departement, men er siden videreudviklet til et bredt produkt, som understøtter behovene i både styrelser, kommuner og private vidensbaserede organisationer. I dag anvendes F2 i 7 ministerier inklusive Statsministeriet, og i år 2011 modtog Transportministeriet sammen med Klima og Energiministeriet digitaliseringsprisen i kraft af de effektiviseringsgevinster, som de 2 ministerier har opnået gennem implementering af F2.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out