Capgemini Deutschland GmbH modtager F2-certificering

Capgemini Deutschland GmbH har gennemført en F2 systemuddannelse hos cBrain og modtaget en F2-certificering.

Certificeringen af apgemini er den første F2-certificering i Tyskland, og det er et vigtigt skridt med henblik på at markedsføre og servicere F2-produktet i Tyskland.
  
Om F2-certificering
F2 er en software-produktsuite, udviklet af cBrain, som understøtter sagsbehandling og vidensproduktion.
 
En F2-certificering er baseret på et uddannelseprogram hos cBrain i København, hvor en ekstern organisation uddannes i F2-produktets funktionalitet og teknologi, herunder viden om produktopsætning, implementering og support.
 
Med en F2-certificering har den certificerede organisation adgang til et antal cBrain F2 relaterede tjenester, support samt løbende information, som understøtter den certificerede organisation i forbindelse med implementering og servicering af F2 i brugerorganisationer.
 
Om Capgemini
Med mere end 125,000 medarbejdere i 44 lande, er Capgemini en af verdens førende leverandører af rådgivnings-, teknologi- og outsourcingydelser. Capgemini-gruppen omsatte i år 2012 for 10,3 milliarder Euro.
 
I samarbejde med kunder udvikler og leverer Capgemini forretnings- og teknologiløsninger, tilpasset individuelle behov og kundens mål. Som dyb multikulturel organisation har Capgemini udviklet sin egen måde at arbejde på, the Collaborative Business Experience(TM), ovenpå gruppens verdensomspændende leverancemodel Rightshore®.
 
Om cBrain og F2 
cBrain er noteret på NASDAQ OMX (CBRAIN.CO). cBrain tilbyder videnarbejderen en komplet og fuldt integreret digital arbejdsplads, der sikrer målbare effektiviseringsgevinster gennem "papirløs" understøttelse af forretnings- og vidensprocesser.
  
For videnbaserede organisationer, som efterspørger øget effektivitet, gennemsigtighed, kvalitet i arbejdet samt øget medarbejdertilfredshed, tilbyder cBrain F2 digitaliseringsplatformen - et revolutionerende og yderst effektivt redskab til understøttelse af digital forvaltning og vidensproduktion.
 
F2-produktet tilbyder organisationer en ny måde at arbejde på, kombineret med en gennemprøvet og hurtig implementeringsmetode, og F2 understøtter alle brugere fra yngste medarbejder til at topledelse, herunder departementschef, minister eller CEO. Samtidig er F2 mere end blot et automatiseringsværkøj. F2 understøtter en digital transformation til den papirløse og transparante organisation, og påvirker derved både organisationens kultur og den måde, som arbejdet bliver udført på.
 
F2-konceptet understøttes af en række markante kundereferencer. cBrain F2 blev oprindeligt udviklet til at understøtte en fuld digitalisering af sagsgange i et ministerielt departement, men er siden videreudviklet til en bredt produkt, som understøtter behovene i både styrelser, kommuner og en private vidensbaserede organisationer. I dag anvendes F2 i 7 ministerier inklusive Statsministeriet, og i år 2011 modtog Transportministeriet sammen med Klima og Energiministeriet digitaliseringsprisen i kraft af de effektiviseringsgevinster, som de 2 ministerier har opnået gennem implementering af F2.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out