Godt første halvår 2013

Vækst på 16% og resultat før skat på 21%

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2013.

Delårsrapporten viser en omsætning på 22,1 mio kroner mod 19,0 mio kroner i første halvår 2012, svarende til en omsætningsvækst på 16%. Resultat før skat viser en indtjening (EBT) på 4,6 mio kroner mod 2,8 mio kroner i første halvår 2012, svarende til en indtjening (EBT) på 21% og en vækst i indtjening (EBT) på 66%.

Det noteres med tilfredshed, at resultatet, som er selskabets hidtil bedste, er opnået samtidig med, at cBrain fortsat investerer betydelige ressourcer i at etablere sig på det tyske marked. I Tyskland skaber digitalisering i den offentlige sektor et stort afsætningspotentiale for cBrains F2-produkt, og cBrain ser stadig mere positivt på mulighederne for at komme ind på det tyske marked bl.a. gennem et fortsat udbygget samarbejde med forsknings-organisationen Fraunhofer.

Vis pdf: cBrains halvårsrapport 2013

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out