Første kunde er gået i drift på ny F2 cloud hos Statens It

Statens It har i samarbejde med cBrain etableret et nyt cloud center, som tilbyder cBrain F2 sags- og dokumenthåndtering som en cloud service.

Den første kunde, som er ministeriet for by, bolig og landdistrikter, er netop gået i drift på den nye F2 cloud service. Driftstarten har været problemfri, ligesom den nye cloud service kører fejlfrit og med meget tilfredsstillende svartider.

Statens It hoster i dag F2-løsningen for en række ministerier og styrelser, og det forventes, at de fleste af disse kunder inden for kort tid vil flytte til den nye F2 cloud service.

Med det nye F2 cloud center opnår Statens It betydelige stordriftsfordele. Det betyder, at Statens It kan tilbyde kunderne en både bedre og billigere service, ligesom det er nemt at skalere kapacitet. Samtidig gør det nye F2 cloud center det muligt for Statens It at tilbyde en nem og hurtig etablering samt drift af F2 i nye brugerorganisationer.

F2-systemet er den første applikation, der udbydes som cloud service fra Statens It. Når Statens It har været i stand til at etablere den nye cloud service, skyldes dette bl.a. at F2-systemet er et 100% standardsystem baseret på komponenter og understøttet af en automatiseret versions- og opgraderingsstyring.

Om Statens It
Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern. Styrelsens opgave er at skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten og drive it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer.
 
Statens It har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Om cBrain F2
cBrain F2 repræsenterer en ny generation af integreret software til brug for offentlig forvaltning, som understøtter formel og uformel kommunikation (inklusive sociale medier), sags- og dokumenthåndtering, samarbejde, vidensdeling og arkivering.

Indtil videre har 8 danske ministerier, senest Statsministeriet og Udenrigsministeriet, samt et antal styrelser og kommuner valgt at indføre F2. I 2011 modtog Transportministeriet samt Klima & Energiministeriet digitaliseringsprisen for de effektiviseringsgevinster, som de 2 ministerier har opnået som resultat af deres F2-projekter.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out