Odense Kommune vælger cBrain F2

cBrain har indgået aftale med Odense Kommune om leverance af en nytænkende velfærdsløsning til digitalisering af udsatte voksne-området. Det nye fagsystem til understøttelse af udsatte voksne-området skal bl.a. lette kommunikationen på tværs af forskellige forvaltningsområder og give sagsbehandlere bedre overblik over borgerens behov for støtte.
 

Den kommunale sagsbehandling på udsatte voksne-området er kompleks og i dag kendetegnet ved sporadisk it-understøttelse. Eksisterende løsninger understøtter kun i begrænset omfang deling af data, hvilket eksempelvis betyder, at det er vanskeligt for sagsbehandleren at få overblik over borgerens situation og sikre sammenhæng mellem ydelser og indsatser. Dermed oplever borgerne unødig ventetid og/eller tilbageløb i sagsbehandlingen.
 
Den nye velfærdsløsning til understøttelse af udsatte voksne-området i Odense Kommune baseres på cBrains F2 Procesmodul.
 
F2 Procesmodulet repræsenterer en helt ny teknologi, som i modsætning til traditionel processoftware gør det muligt - hurtigt og uden programmering - at opsætte og understøtte komplekse sagsforløb. Som led i aftalen vil Odense Kommune og cBrain således i fællesskab definere og opsætte en understøttelse af sagsbehandlingen på udsatte voksne-området.
 
Som noget helt nyt vil opsætningen i det nye fagsystem blive baseret på et såkaldt checkliste-paradigme, som direkte understøttes af F2 Procesmodulet. Herved bliver løsningen nemmere at betjene for kommunens medarbejdere, fordi den guider og hjælper brugeren trin-for-trin, samtidig med at løsningen tilbyder en indbygget kvalitetssikring af sagsforløbet, hvilket understøtter rapportering og opfølgning til gavn for kommunens borgere.
 
I kraft af den nye teknologi forventer kommunen således på kort tid at kunne etablere og indføre et nyt fagsystem, som er nytænkende, både hvad angår brugervenlighed og kvalitetsstyring. Samtidig vil det nye system i kraft af F2-teknologien løbende kunne tilpasses nye processer og ændrede krav, hvilket sikrer fleksibilitet og sparer omkostninger i forbindelse med den fremadrettede systemvedligeholdelse og udvikling.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out