cBrain annoncerer nyt produkt: Procesdrevet dokumenthåndtering

Produktet er baseret på cBrains bibliotek af softwarekomponenter samt erfaring fra projekter, som selskabet har gennemført for bl.a. Rambøll Management og PricewaterhouseCoopers.

Procesdrevet dokumenthåndtering
cBrain Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)
cBrains klassiske dokumenthåndteringsprodukt er udviklet med udgangspunkt i selskabets komponentbibliotek (cBrain Process Platform) samt erfaringerne fra en række projekter, som cBrain har gennemført for både offentlige og private organisationer f.eks. Rambøll Management (mere end 500 brugere i 7 lande) og PricewaterhouseCoopers (mere end 1.000 brugere).

Produktegenskaber
Produktet er designet til at kunne understøtte større organisationer med betydelige datamængder.  Løsningen er baseret på en Microsoft .net/SQL server, med en fælles (central) server.

Specielt er der fokuseret på at skabe en meget enkel og simpel brugergrænseflade, der giver brugerne en kendt tilgang til journalisering af dokumenter.

Produktets øvrige egenskaber omfatter bl.a.:

  • Fuldt revisionsspor, logning og en rollebaseret adgangsstyring, hvilket giver produktet en række fordele i forbindelse med eksempelvis Sarbanes-Oxley-projekter.
  • Integration og dataudveksling til MS Office og e-mailsystem, herunder eksempelvis mulighed for at læse lagrede mails direkte i arkivet og anvendelse af linkreferencer til arkivet i forbindelse med mails.
  • ”Google-lignende” fritekstsøgning.
  • Indbyggede PDF-faciliteter, eksempelvis til brug for konvertering af dokumenter.
  • Understøttelse af offline-klient.
  • Rollebaseret adgangsstyring med mulighed for ekstern integration til eksempelvis organisationens økonomi- og time/sagssystem, HR-system og/eller Microsoft Active Directory.
  • Dataudveksling med andre systemer, eksempelvis til brug for registrering af timeforbrug i forbindelse med lagring af dokumenter og udveksling af dokumenter med andre systemer f.eks. i forbindelse med anvendelse som "det centrale arkiv". (Kommunikation og integration med andre systemer baseres typisk på web-services og XML-standarder, men produktet understøtter også en mere traditionel integration gennem API-interfaces).
  • Løsningen er hos kunder godkendt til levering af data til Statens Arkiver.
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out