cBrain indgår aftale med Kirkeministeriet om leverance af ESDH-løsning

Kirkeministeriet har indgået en aftale med cBrain om leverance af en elektronisk sags- og dokumenthåndteringsløsning (ESDH-løsning) til ministeriets ca. 100 provstier.

ESDH-løsningen vil understøtte statens IT-standarder, herunder specielt statens standarder i relation til FESD (Fælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering).

Den nye løsning, der er blevet til i et samarbejde mellem brugerne, Kirkeministeriets IT-Kontor og cBrain, lægger op til, at provstierne, der er et vigtigt led mellem sognene og stifterne henholdsvis Kirkeministeriet, kan fortsætte digitaliseringen af folkekirken.

Systemets samspil med e-post, digital signatur og ikke mindst web-adgang for provstiudvalgsmedlemmerne, har været vigtige elementer i beslutningen.

Løsningen baseres på cBrains dokumenthåndteringsprodukt, som blev annonceret i juni 2006.

cBrain forventer, at aftalen vil få stor betydning for selskabets satsning inden for sags- og dokumenthåndtering til den offentlige sektor, idet:

- Aftalen giver anledning til en væsentlig udbygning af cBrains bibliotek af softwarekomponenter, specielt i relation til sagsbehandling.

- Med udgangspunkt i de nye softwarekomponenter forventer cBrain, på et senere tidspunkt, at kunne udvikle et sagsbehandlingsprodukt, som vil kunne anvendes sammen med cBrains dokumenthåndtering eller tilbydes som en overbygning til andre dokumenthåndteringsløsninger.

- Aftalen underbygger cBrains position som leverandør til den offentlige sektor, idet Kirkeministeriet er det tredje ministerium, som cBrain indgår en aftale med i år (cBrain annoncerede en aftale med Skatteministeriet i marts 2006 og en aftale med Transport og Energiministeriet i juni 2006).

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out