cBrain indgår aftale med Transport og Energiministeriet

Transport- og Energiministeriet indgår aftale med cBrain om digitalisering af Strategiprogrammet.

cBrain skal udvikle en procesbaseret projektstyringsplatform for Transport og Energiministeriet. Løsningen skal digitalisere departementets opgaver i forbindelse med bl.a. styring af strategiske projekter.

Løsningen designes med henblik på at effektivisere processer omkring kommunikation, rapportering og opfølgning på projekter. For projektledere skal løsningen understøtte den daglige kommunikation og vedligeholdelse af projektinformation herunder vedligeholdelse af projektfaser, milesten samt relevant dokumentation. For ledelsen skal løsningen sikre en online adgang til projektstatus og projektinformation med overblik på løbende opfølgning på den samlede projektportefølje.

Aftalen er vigtig for cBrain, fordi den styrker cBrains position som leverandør af løsninger til digital forvaltning. cBrain har tidligere indgået aftaler med Indenrigsministeriet, Integrationsministeriet og Skatteministeriet. Transport og Energiministeriet er således det fjerde ministerium, som indgår en aftale med cBrain.

Om cBrain
cBrain udfordrer den traditionelle anvendelse af IT gennem en innovativ design- og udviklingsmetode, som tager direkte udgangspunkt i de processer og roller i virksomheden, som softwaren skal understøtte. cBrain´s kundeliste omfatter Carlsberg, Det Danske Spejderkorps, DAB, Danmarks Rumcenter, Det Radikale Venstre, Ernst & Young, Indenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Mødrehjælpen, PricewaterhouseCoopers, Rambøll Management, Skatteministeriet, Socialdemokraterne og Sonofon Partner.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out