cBrains guide til det innovative rum

Reportage fra cLounge den 23. november af Robert Lentz og Bo Bache.

Omkring 150 deltagere oplevede Leon Lerborg fra Capacent samt Per Tejs Knudsen, Bo Bache og Robert Lentz fra cBrain A/S tale om innovationsprocesser og procesinnovation den 23. november 2006 ved et temamøde, som spændte fra seneste nye hjerneforskning til ti gode råd om ”det innovative rum”.

Umiddelbart efter Bo Baches introduktion gav Leon Lerborg en introduktion til hjernens sammensætning - specielt med fokus på det område af hjernen, som er forberedt på at lære noget nyt.  Leon nævnte en interessant observation omkring manges opfattelse af innovation. Mange tror, at innovation er 99% tanke og 1% hårdt arbejde, mens en af de helt store innovatorer, Thomas Edison, var af den modsatte oplevelse; 99% hårdt arbejde (transpiration) og 1% tanke (inspiration).

Leon fik i sit indlæg overrasket mange af deltagerne, da han nævnte antallet af timer, vi i gennemsnit taler med vores ægtefæller pr. dag. På spørgsmålet svarede en ivrig deltager: "1 time om dagen". Svaret var under 10 minutter. Til sammenligning bruger vi i gennemsnit 3,5 timer på at se fjernsyn. Leon nævnte herunder, at fjernsynet er en "innovationsmodstander" og foreslog, at vi helt skrotter fjernsynet.

Fra cBrain deltog Per Tejs Knudsen, Bo Bache og Robert Lentz. Bo introducerede tankegangen omkring innovation i virksomheder omkring "oplevet behov" og "faktisk behov". cBrain har gennemført mere end 50 inonvationsworkshops for virksomheder, hvor målet er at komme frem til et faktisk behov.

Erfaringen fra de mange workshops har bl.a. været, at deltagerne var sikret en form for "tidslomme" i den periode, hvor workshoppen står på - et slags innovativt rum. Med tidslommen er det lykkedes at afskærme deltagerne fra de traditionelle begrundelser for ikke at gennemføre procesinnovation. Problemet er, at mange gode ideer eller intentioner ofte mislykkes, fordi personer i organisationen allerede har besluttet sigt for retning, grundlag, behov, middel, måde, system, ressourcer og meget mere...

For at komme frem til den optimale proces, taler vi om at introducere deltagere til "det innovative rum". Per Tejs Knudsen delte erfaringerne fra de mange workshops gennem 10 "gode råd". Hele ideen med "det innovative rum" er at sikre, at den deltagende organisation flytter sig fra "oplevet behov" til "faktisk behov". Via vores komponentorienterede teknologi kan vi nemlig understøtte lige præcis det behov, som organisationen har.

Det interessante med mange af de gennemførte workshops er bl.a., at deltagerne har tilkendegivet en overvejende positiv feedback; "det er første gang nogen har lyttet til os, normalt har vi bare set på en masse systemer", "Jeg har lavet mere forretningsudvikling på disse 3 timer end i de sidste 3 måneder", "Vi er landet et helt andet sted, end vi havde forestillet os" og den som publikum morede sig mest over: "det var en rigtig god kaffe" .

Det er klart, at guiden til det innovative rum ikke helt kan stå alene. En del af succes’en ligger i, at cBrain tør stille spørgsmålstegn ved workshop-deltagernes medbragte overbevisninger og at vi samtidig har en dyb og tværgående erfaring både på processiden, på teknologi siden og det faktum, at vi ikke er låst fast i nogen standardramme systemer inden vi analysere os frem til organisationens "faktiske behov".

Som afslutning på temaet konstaterede Bo Bache, at medarbejdere ikke altid kunne være i "det innovative rum". Og derfor kan det være nødvendigt med en beskyttelsesanordning, når der er "innovations-modstandere" , som truer projektet. Til beskyttelse foreslog Robert Lentz et håndklæde, idet håndklæder viser sig at yde universel beskyttelse - forvirret ? - så kontakt os for en nærmere forklaring.

En stor tak til Leon Lerborg fra Capacent, Per Tejs Knudsen, Bo Bache og Robert Lentz fra cBrain A/S samt til filmen "Hitchhiker's Guide to The Galaxy" for inspiration.

Reportage fra cLounge den 23. november af Robert Lentz og Bo Bache.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out