Tre fagforeninger køber it-løsning

Fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening, Ergoterapeutforeningen og Kost og Ernæringsforbundet har valgt cBrain som leverandør af en ny komponentbaseret IT-løsning til medlemsadministration, dokumenthåndtering, kursusadministration samt sagsbehandling og faglig medlemsservice.

Løsningen skal understøtte fagforeningernes vision om at skifte fokus fra administration til medlemsservice og samtidig imødekomme medlemmernes ønske om øget selvbetjening. Løsningen baseres på cBrains bibliotek af standardkomponenter (XML og SOA) og tager udgangspunkt i de tre forbunds specifikke ønsker og behov. Ved at basere løsningen på en komponent-arkitektur bliver det nemmere at understøtte fagforeningernes fremtidige ønsker til forretningsudvikling og procesoptimering

Aftalerne med de tre fagforeninger er væsentlige for cBrain, fordi de styrker cBrains position som leverandør til medlemsorganisationer, både referencemæssigt og produktmæssigt. cBrain har således tidligere leveret løsninger til medlemsorganisationer som Det danske Spejderkorps, Mødrehjælpen og Socialdemokraterne.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out