cBrain indgår aftale med INI, Grønlands største boligselskab

Grønlands største boligselskab, A/S Boligselskabet INI, har indgået aftale med cBrain om leverance af en proces- og kommunikationsplatform.

Løsningen skal understøtte en række af de daglige arbejdsopgaver for INI´s medarbejdere i forbindelse med administration af ejendomme, herunder understøtte kommunikation med boligsøgende.

Aftalen med INI er væsentlig for cBrain, fordi den styrker cBrain position som leverandør inden for boligadministration, både referencemæssigt og produktmæssigt. cBrain har således tidligere leveret en proces- og kommunikationsplatform til Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), som er blandt Danmarks største, hvorfor cBrain nu har to store boligselskaber som kunder. Samtidig vil aftalen med INI give anledning til en yderligere udbygning af cBrains komponentbibliotek.

Om A/S Boligselskabet INI:
A/S Boligselskabet INI er et helejet selskab af Grønlands Hjemmestyre. Selskabets formål er, at drive virksomhed ved administration og service ved­rørende fast ejendom.

Selskabets forretningsområder kan opdeles i boligadministration, administration af offentlig boligfinansiering, byggeteknisk rådgivning, ejendomsservice og konsulentvirksomhed. Boligadministration omfatter administration af offentlige udlejningsboliger, personaleboliger, særlige lejemål, herunder vaskerier, vakantboliger, samt andelsforeninger.

Boligfinansiering omfatter p.t. boligstøtteordningen, herunder finansiering af selvbyggerhuse. Byggeteknisk rådgivning omfatter byggeadministration for Grønlands Hjemmestyre og kommuner, samt teknisk rådgivning og bistand, Endvidere forestår selskabet administration af den fælles kapitalforvaltning.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out