Gentofte Kommune digitaliserer byggesagsbehandling

Byggesagsbehandling med nyt cBrain F2-modul til procesunderstøttelse.

cBrain har udbygget standardsystemet cBrain F2 med et nyt workflow-modul, som gør det muligt at understøtte og automatisere fagspecifikke administrative processer i bl.a. kommuner og statslige styrelser.
 
Hidtil har cBrain markedsført F2-produktet som værktøj i forbindelse med digitalisering af generelle sagsgange, primært i den offentlige sektor. Men nu kan F2-løsningen også tilbydes som generel digitaliseringsplatform i både private og offentlige organisationer, som ønsker at understøtte og automatisere fagspecifikke processer.
 
Annonceringen af det nye workflow-modul er derfor en milepæl for cBrain, fordi det nye modul gør det muligt at markedsføre F2-produktet langt bredere end tidligere. 
 
Specielt noteres det, at det nye workflow-modul gør det muligt for kunden selv at definere og vedligeholde beskrivelse af konkrete processer helt uden programmering. Herved udfordrer cBrain de store traditionelle IT-projekter, idet cBrain nu kan tilbyde en hurtigere, billigere og mere fleksibel tilgang til digitalisering og procesunderstøttelse.
 
Digital byggesagsbehandling er det første fagområde, hvor cBrain anvender det nye workflow-modul. 
 
Det administrative arbejde i forbindelse med behandlingen af en byggesag er ofte temmelig omfattende, og der kan hentes serviceforbedringer og effektiviseringsgevinster gennem en digitalisering af sagsbehandlingen. Samtidig findes der flere hundrede forskellige typer af byggesager, hvilket traditionelt har gjort det vanskeligt at digitalisere dette område.
 
cBrain har med succes gennemført et forprojekt hos Byg & Plan-afdelingen i Gentofte Kommune, hvor det nye workflow-modul er blevet testet og vurderet. I forlængelse heraf har Gentofte Kommune valgt at indføre det nye modul og går nu i gang med en digitalisering af kommunens byggesagsbehandling.
 
Annonceringen af det nye workflow-modul kommer kort tid efter, at cBrain har annonceret et andet nyt modul til F2-produktet, som kan understøtte selv- og medbetjening for borgere og virksomheder. Med de 2 nye moduler kan cBrain nu tilbyde en sammenhængende digitaliseringsplatform, som understøtter administrative processer væg-til-væg, hvilket styrker selskabets konkurrencevne væsentligt.
 
Baseret på de 2 nye moduler forventer cBrain løbende at kunne annoncere en række brancheløsninger indenfor både den private sektor og den offentlige sektor. Ligesom annonceringen af de 2 nye moduler vil gøre det muligt for cBrain at tilbyde løsninger inden for mange af de områder, som indgår i den offentlige sektors digitaliseringsplaner for de kommende år.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out