Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering indfører cBrain F2 Sagssystem

cBrain har indgået aftale med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om at levere cBrain F2 Sagssystem til ca. 250 brugere, herunder understøttelse af fagspecifikke processer og sagsgange.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som blev etableret i februar 2012. Styrelsen indfører nu cBrain F2 Sagssystem som den samlende digitaliseringsplatform for styrelsens opgaver og sagsbehandling. Styrelsens opgaver kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, Forebyggelsesfonden, Integrationsministeriet, Pensionstyrelsen og Udlændingeservice.

cBrain F2 er en integreret platform, som understøtter en fuld digitalisering af sagsgange, kommunikation, vidensdeling og arkivering. Foreløbig har 6 ministerier indført cBrain F2 i departementerne.

Aftalen med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er vigtig for cBrain, fordi den demonsterer, at cBrain med det nye workflow modul kan tilbyde en digitaliseringsplatform, som gør det muligt at udbrede F2-produktet til ministeriernes styrelse

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out