Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indfører cBrain F2 sagsbehandling

cBrain har indgået aftale med ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om leverance af cBrain F2. Hermed har 6 danske ministerier nu valgt cBrain F2 som deres digitale platform for sagsbehandlingen.
 
cBrain ser et stort marked for F2-produktlinien, ikke mindst inden for den offentlige sektor, hvor myndigheder investerer i nye digitale løsninger som led i en effektivisering af arbejdet. F2-produktlinien er således et centralt element i cBrains vækstplan, og den seneste aftale er derfor vigtig for cBrain, fordi den understøtter selskabets fortsatte succes som leverandør til den danske stat.
 
F2 er en integreret digitaliseringsplatform, som gør det muligt at opnå betydelige effektiviseringsgevinster gennem en digitalisering af sagsgange, arkivering, vidensdeling og kommunikation. Klima & Energiministeriet samt Transportministeriet modtog således digitaliseringsprisen 2011 for deres implementering af F2, hvor begrundelsen for pristildelingen bl.a. var de effektiviseringsgevinster, som ministerierne har opnået gennem implementeringen af F2.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out