Omsætningsvækst på 38% og indtjening (EBT) på 24%

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2011.
 
Årsrapporten for 2011 viser en omsætning på 37,8 million kroner, mod 27,4 million kroner i 2010, svarende til en omsætningsvækst på 38%.  
 
Resultat før skat viser en indtjening på 9 millioner kroner i 2011, mod 3,2 million kroner i 2010, svarende til en vækst i indtjening på 183% og en indtjening (EBT) på 24%.
 
Ledelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 0,05 per aktie i udbytte.
 
Det er cBrains vurdering, at selskabet, ved indgangen til år 2012, står stærkere end nogensinde, både produktmæssigt og referencemæssigt.
 
Endvidere har cBrain en høj soliditet og er gældfri, samtidig med at selskabet har en positiv indtjening og betydelige likvide reserver.
 
Dette giver selskabet et stort strategisk råderum, og på trods af den fortsatte markedsmæssige usikkerhed, planlægger cBrain at fastholde et højt investeringsniveau i 2012, både markedsmæssigt og produktmæssigt.
 
cBrain forventer et positivt resultat i år 2012.

Vis pdf: cBrains åsrapport 2011

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out