1. november 2014 - Sandhedens time

2014-udgaven af IT i Praksis  bliver i dag præsenteret på Dansk ITs konference. Afsnittet Digitalisering af den offentlige sektor slår fast, at 1. november bliver en vigtig milepæl på vejen mod d-land

Ifølge temperaturmålingen som IT i Praksis også er, så er lige omkring halvdelen af borgerne helt eller delvist enige i, at al kommunikation med det offentlige bør foregå digitalt. Godt en tredjedel er helt eller delvist uenige.

Imens diskussionen bølger, så nærmer 1. november sig hastigt og dermed deadlinen for, danskernes tilslutning til digital post, så kommunikationen med det offentlige kan foregå digitalt. Men kravet om digital post udfordrer også i myndighedernes dagsbehandling.

Kanalskiftet fra papirbreve til digitale breve kræver overvejelser og handling. cBrains digitaliseringsplatform F2 er klar til at hjælpe myndigheder både med fjernprint og aflevering til eBoks.

Læs mere om det i artiklen Klar, parat, start: Digital post i cView 03 2014

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out