Årsrapport 2013

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2013.

Årsrapporten viser en omsætning på 43,3 mio. kroner i 2013, mod 39 mio. kroner i 2012, svarende til en vækst på 11% og et resultat før skat på 7,6 mio kroner mod 5,6 mio. kroner i 2013, svarende til en indtjening på 17% og en vækst i indtjening på 34%.

Resultatet viser en højere omsætning og en større indtjening end oprindelig udmeldt for året, og ledelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende. På baggrund af resultatet, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet øges med 20%, således at der udbetales 0,06 kroner per aktie i udbytte mod 0,05 kroner per aktie sidste år.

Digitalisering af den offentlige forvaltning skaber et stort marked for cBrains F2-produkt. I 2013 valgte både Udenrigsministeriet samt Indenrigs- og Økonomiministeriet F2 som digital platform, og hermed har foreløbig 9 danske ministerier samt en række styrelser og kommuner nu valgt F2. I 2013 etablerede Statens It med stor succes et F2 cloud center, som efter få måneder allerede betjener 6 offentlige myndigheder. Det giver cBrain en markant referenceposition, både i Danmark og internationalt, og cBrain øger fortsat sine investeringer i selskabets vækstplan med henblik på at udnytte denne position.

For regnskabsåret 2014 forventer cBrain som minimum et uændret omsætningsniveau og en positiv indtjening. Denne forventning kan ændres i positiv retning, dels grundet en fortsat postiv udvikling i Danmark, dels som følge af de første internationale ordrer.

Læs hele cBrains årsrapport 2013

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out