6 myndigheder i drift på ny F2 cloud hos Statens It

I november 2013 oplyste cBrain, at Statens It har etableret et cloud center, som tilbyder cBrain F2 sags- og dokumenthåndtering som en cloud service. Nu, mindre end 3 måneder senere, er den 6. myndighed gået succesfuldt i drift.

F2 er den første applikation, der udbydes som cloud service fra Statens It. Når det er muligt at udbyde F2 som cloud service, skyldes dette bla. at F2, i modsætning til de traditionelle ESDH-systemer, er et 100% standardsystem understøttet af en automatiseret versions- og opgraderingsstyring. 

Det nye F2 cloud center betyder, at Statens It kan tilbyde kunderne en både bedre og billigere service. De første erfaringer viser således en besparelse på driftsomkostningerne på ca. 35% i gennemsnit for de myndigheder, som benytter den nye F2 cloud service.

Hertil kommer, at med den nye F2 cloud kan Statens It tilbyde nye myndigheder en nem og hurtig etablering.

Cloud computing betegnes af en række industrianalytikere som en af de vigtigste trends i it-industrien. Samtidig er den nye F2 cloud hos Statens It unik, fordi det antagelig er en af de første cloud services i verden, som kan understøtte en fuld digitalisering af sagsgange hos offentlige myndigheder, herunder understøttelse af mobile enheder som smartphones og tablets.

Med den succesfulde start af den nye F2 cloud hos Statens It, har cBrain dermed fået en vigtig reference, også i international sammenhæng.

Om Statens It
Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern. Styrelsens opgave er at skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten og drive it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer.

Statens It har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet itservice på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Om cBrain F2
cBrain F2 repræsenterer en ny generation af integreret software til brug for offentlig forvaltning, som understøtter formel og uformel kommunikation (inklusive sociale medier), sags- og dokumenthåndtering, samarbejde, vidensdeling og arkivering.

Indtil videre har 9 danske ministerier, senest Udenrigsministeriet samt Økonomi og Indenrigsministeriet valgt at indføre F2. I 2011 modtog Transportministeriet samt Klima & Energiministeriet digitaliseringsprisen for de effektiviseringsgevinster, som de 2 ministerier har opnået som resultat af deres F2-projekter. 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out