Klar, parat, start: Digital Post

F2 er klar til at hjælpe myndighederne med digital post. Afleveringen af post til borgere og virksomheder kan nu integreres i den digitale sagsbehandling med de to moduler F2 Digital Post og F2 Fjernprint. F2 Fjernprint er første fuldt integrerede løsning med Strålfors Connect.

Det er dagen før 1. november 2014, hvor det bliver obligatorisk for danskerne at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Mere end tre millioner danskere har tilmeldt sig eBoks, 450.000 er blevet fritaget fra kravet og de resterende 1,2 millioner, som er omfattet af kravet får nu oprettet en digital postkasse hos eBoks.

Det er ikke kun virksomheder og borgere, der er udfordret af kravet om digital post.  For myndighederne kræver kanalskiftet også overvejelser og handlinger. cBrain har udviklet to standardmoduler – F2 Digital Post og F2 Fjernprint til at hjælpe med at integrere opfyldelsen af kravet om digital post direkte i sagsbehandlingen med F2.

F2 fjernprint F2 Fjernprint er den første it-løsning på markedet, som via web-services afleverer breve til fjernprint hos Strålfors Connect som en integreret del af sagsbehandlingen i F2.

Med modulet F2 Fjernprint kan medarbejdere hos offentlige myndigheder, der anvender F2 til sagsbehandling, blot vælge fjernprint, når dokumentet er færdigt, og så er brevet på vej til borgeren – uanset om det skal leveres digitalt i eBoks eller printes, pakkes og sendes med fysisk post.

F2 Digital Post Med modulet F2 Digital Post bliver brevet afleveret direkte til borgerens eller virksomhedens digitale postkasse i eBoks, som i dag er digital postmester for det offentliges digitale post. Når posten er sendt kan sagsbehandleren i F2 se, hvornår posten er afleveret som digital post hos eBoks.

Digitaliseringen af posten mellem borgere og myndigheder er en del af Digitaliseringsstrategien 2011 – 2015. Kommunikationen mellem virksomheder og myndigheder blev gennemført i 2013. Dermed vil en vigtig milepæl i digitaliseringsstrategien være nået ved årsskiftet.

Myndighederne i Danmark sender årligt mere end 140 millioner breve med dokumenter til borgere og virksomheder. I 2012 vandt Strålfors Information Logistics A/S en rammeaftale om en fjernprintløsning til offentlige myndigheder i Danmark, så alle dokumenter, der skal sendes med fysisk post, sendes digitalt til Strålfors, der printer, pakker og sender posten.

Artiklen stammer fra cBrains mini-magasin cView 03 2014. Hele artiklen kan downloades her.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out