Kan det offentlige føre an i cloud?

I regi af organisationen European Association of Public ITProviders eller Euritas er offentlige it-leverandører ved at skabe et netværk, der har potentialet til at give det offentlige en stærk position i anvendelsen af cloud. Nøgleordet i Euritas-samarbejdet er at sikre videndeling på tværs af landegrænserne om blandt andet cloud.

Videndeling og samarbejde er nøglen til det lederskab, som er nødvendigt for at sikre transformationen af processer i såvel sagsbehandling og videnproduktion som den cloudbaserede it, der skal understøtte processerne. Netop derfor kan offentlige myndigheders mulighed for at dele viden på tværs institutioner og landegrænser gøre det offentlige til et lokomotiv i anvendelsen af cloud.

Transformationsprocesserne
It-analysehuset IDC skønner, at der er et stort behov for at arbejde med transformationsprocesserne. I en ny undersøgelse slår analytikerne fast, at mindre en halvdelen af Europas store virksomheder er klar til cloud.

De store it-afdelinger mangler både medarbejdere, der kan stå for cloud projekterne og udfærdige samt forhandle kontrakter med leverandørerne af cloud services.

Offentlige it-leverandører markerer sig
Imens gearer de offentlige it-leverandører sig til at udnytte cloud som leverancemodel for billigere og bedre it-service til offentlige kunder. Forleden fortalte direktøren for Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH (DVZ), Hubert Ludwig om, hvordan hans datacentral vil tilbyde cloud løsninger ikke alene i Mecklenburg-Vorpommern men hele Tyskland.

Derfor er DVZ stærkt involveret i arbejdet med at lave en strategi for cloud services i Tyskland. Arbejdet er allerede godt i gang i regi af ALD, der dækker over et samarbejde mellem de tyske delstaters datacentraler.

I Danmark har Statens It en tilsvarende strategi for det danske marked. Cloud er en leveranceform, som Statens It satser på, og den første Software-as-a-Service eller applikation, som Statens It har kunnet levere er cBrain F2 til digital sagsbehandling.

Læs interviewet med vicedirektør Søren Ulrich Vulff, Statens It: F2Cloud: Digital forvaltning som en service.

DVZ og cBrain har underskrevet en partneraftale, der gør det muligt for DVZ at kunne levere digital forvaltning som en service med F2. I Storbritannien er det ligefrem et krav for centraladministrationen at prioritere cloud-løsninger, når der købes it; det sker i regi af rammeprogrammet G-Cloud, hvor F2 ogsåer en del af den nationale engelske Cloud Store.

Med et effektivt samarbejde, kan it-leverandørerne i Euritas være drivende i den udvikling, som IDC forudser, vil føre til en tifoldig-vækst i applikationer leveret som cloud løsninger indenfor fire år.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out