cBrain indgår aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Grønland

cBrain har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Grønland om leverance af F2 til den Grønlandske centraladministration.

Aftalen er baseret på en trinvis implementering af F2, en eller flere myndigheder af gangen, med mulighed for implementering i alle selvstyrets 9 departementer og underliggende myndigheder.

cBrain ser aftalen som en milepæl. Det er således første gang, at cBrain indgår en F2-aftale med en hel centraladministration.

F2 er udviklet i tæt samarbejde med en række danske ministerier og repræsenterer en ny type software til brug for digital sags- og dokumenthåndtering hos offentlige myndigheder.

I dag anvender 10 danske ministerier F2, herunder Statsministeriet, og i øjeblikket implementerer det danske Udenrigsministerium F2 til brug for 2.000 medarbejdere globalt på 100 lokationer. Ved hjælp af F2 kan ministerier og styrelser eliminere brugen af papir og digitalisere deres arbejdsgange, herunder sagsbehandling, ministerielle processer, kommunikation, samarbejde, vidensdeling, dokumenthåndtering og arkivering.

Med F2 har alle organisationens brugere, inklusive departementschef og minister, online adgang til både formelle og uformelle dokumenter - med sikker mobil adgang fra iPad/tablets og smartphones.

Læs mere om digitaliseringsplatformen F2 og topledelse på iPad.

F2 er et 100% standardprodukt, som uden programmering kan konfigureres, så det understøtter individuelle behov. Det betyder, at F2 kan tilbydes som en cloud-service, hvorved F2 kan implementeres langt hurtigere og mere effektivt end traditionelle løsninger.

I dag udbyder Statens It F2 som en cloud-service i Danmark, og DVZ i Mecklenburg-Vorpommern er ved at etablere en F2 cloud i Schwerin med henblik på at udbyde F2 som cloud service til offentlige myndigheder i Tyskland.

Læs mere om digitalisering som en service.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out