cBrains generalforsamling 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling 2014  i cBrain A/S.

På cBrain´s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april blev:

  • Årsrapport 2013 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,06 per aktie vedtaget.
  • Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist genvalgt til bestyrelsen. Peter Loft blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
  • PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

  • Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidpunktet gældende kurs plus minus 10%.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort. 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out