Beskæftigelses-ministeriets departement indfører cBrain F2 sags-behandlingssystem

cBrain har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets  departement om leverance af et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til departementet.

Leverancen baseres på cBrains sagsbehandlingssystem, kaldet cBrain F2, som gør det muligt for ministeriet at slippe papiret og arbejde fuldt digitalt.
 
cBrains sagbehandlingssystem F2 anvendes allerede i departementerne i Klima- og Energiministeriet, Socialministeriet samt Transportministeriet. Og cBrain F2 er under implementering i Miljøministeriets departement, så Beskæftigelsesministeriet er således det 5. departement, som indfører cBrain F2 standardsystemet.
 
Beskæftigelsesministeriet har ligesom Miljøministeriet, og Klima- og Energiministeriet, valgt at hoste F2-løsningen hos Statens IT.
 
I april modtog Klima- & Energiministeriet og Transportministeriet digitaliseringsprisen år 2011 for deres implementering af cBrains F2-løsning. Digitaliseringsprisen gives til en myndighed, som har implementeret en digital løsning, der har givet en markant effektiviseringsgevinst. Læs mere her
 
cBrain ser et stort marked for F2-produktlinien, ikke mindst inden for den offentlige sektor, hvor myndigheder investerer i nye digitale værktøjer for at opnå yderligere effektivisering. Den nye aftale med Beskæftigelsesministeriet styrker cBrains muligheder for at udnytte dette marked.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out