Videndeling og digitalisering i Djøf

Morgenmadsmøde med Mogens Kring Rasmussen

Djøf har en klar strategi: Medlemmerne skal opleve Djøf som Danmarks bedste faglige organisation til at skabe udvikling og tryghed. Med stigende medlemstilfredshed og vækstrater i medlemstallet på 4-5% årligt adskiller Djøf sig fra den generelle udvikling på organisationsområdet.

Adm. dir. Mogens Kring Rasmussen har forfulgt målene om vækst og øget medlemstilfredshed på mange fronter og udfordrer konstant medarbejdere og ledelse til at:

Udnytte organisationens kapacitet og kompetencer optimalt i forhold til at yde konstant bedre medlemsservice
Dele og ikke mindst anvende koordineret viden om medlemmerne, faglige emner, Djøfs ydelser osv., så medlemmet kan tilbydes den optimale service, når de henvender sig
Øge effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen
Effektivisere og frigive ressourcer på tværs af alle funktioner, så de kan udnyttes til at forbedre medlemsservice

For at understøtte disse mål, søsatte Djøf et ambitiøst it-projekt, hvor cBrain har leveret en fuldt integreret platform, som binder organisationens viden effektivt sammen med medarbejdernes daglige arbejdsgange (bl.a. kontingent/økonomi, medlems- og kursusadministration, kampagner, abonnementer og selvbetjening). Viden stilles til rådighed via et overskueligt cockpit, som bl.a. giver medarbejderen  bedre mulighed for nærværende og relevant medlemsrådgivning og mulighed for at straksbehandle langt flere af de henvendelser, som ikke håndteres af det omfattende selvbetjeningsunivers. Medarbejderne har således fået et fælles værktøj i form af personlige digitale arbejdspladser, som øger videndeling og effektivitet.

Morgenmad med mening den 1. december kl. 8.30-11.00
Den 1. december 2011 kl. 8.30-11.00 afholder cBrain et informationsmøde, hvor adm. dir. Mogens Kring Rasmussen vil fortælle, hvad det har betydet for Djøf at integrere sin viden med de operationelle systemer samt betydningen for den videre strategiske anvendelse af systematiseret videndeling og it-understøttet organisationsudvikling i Djøf.

Mødet henvender sig til alle med interesse for strategisk anvendelse af systematiseret videndeling og it-understøttet procesoptimering og organisationsudvikling.

Mødet er gratis og foregår hos cBrain på Dampfærgevej 30, Østerbro i København, hvor vi også serverer lidt morgenmad. Vi kalder det ”Morgenmad med mening” 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out