Digitalisering i Rudersdal Kommune

Morgenmadsmøde med Jette Bondo

Digitalisering er blandt de få tiltag, som kan give kommunen besparelser, øget kvalitet i arbejdet og forbedret service. I Rudersdal Kommune har afdelingen for Teknik og Miljø med ca. 125 medarbejdere taget en ny digital platform i brug med henblik på at optimere, automatisere og effektivisere sagsbehandlingsprocesser samt øge videndeling og kommunikation med borgerne.

Den 30. november 2011 kl. 8.30-11.00 afholder cBrain et informationsmøde, hvor Områdechef for borgerservice og digitalisering, Jette Bondo, fortæller om projektet i Rudersdal Kommune. 

Projektet er baseret på erfaringer fra 5 ministerier, som har opnået både markante effektiviseringsgevinster og øget jobtilfredshed baseret på tilsvarende digitaliseringsprojekter.

Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet har efterfølgende modtaget årets digitaliseringspris for projekterne. En række artikler og rapporter fra ministerierne fortæller om målbare resultater, herunder:

En reduktion på 35% af gennemsnitlig gennemløbstid for en sag
En daglig arbejdsbesparelse på 30-45 minutter per medarbejder, svarende til en øget produktivitet på 7-10%
37% af medarbejderne rapporterer om øget jobtilfredshed
81% af medarbejderne er nu tilfredse/meget tilfredse med videndeling, hvor tidligere kun 7% var tilfredse.

Morgenmad med mening den 30. november kl. 8.30-11
Områdechef Jette Bondo deler sine visioner og konkrete erfaringer for digitaliseringsprojektet, som har fokuseret på at fjerne papiret og give den kommunale medarbejder en fuldt integreret digital arbejdsplads - et projekt, som en af kommunens ledere har betegnet ”den største revolution i kommunens historie”.

cBrain supplerer med en præsentation af konceptet, herunder erfaringerne fra et helt nyt projekt, hvor vi har arbejdet med en generaliseret model for optimering af sagsbehandlingsprocesserne i et jobcenter.

Mødet henvender sig til alle med interesse for optimering af sagsbehandling, borgerbetjening, videndeling og produktivitet.

Mødet er gratis og foregår hos cBrain på Dampfærgevej 30, Østerbro i København, hvor vi også serverer lidt morgenmad. Vi kalder det ”Morgenmad med mening”

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out