Fuld digitalisering af Klima- og Energiministeriet på kun 8 uger

På kun 8 uger blev Klima- og Energiministeriets departement fuldt digitalt med cBrain F2.

Som man kan læse på Klima - og Energiministeriets hjemmeside har departementet på rekordtid gennemført en fuld digitalisering.

Citat på fra nyheden "Klima- og Energiministeriet Papirløs sagsgang" på ministeriets hjemmeside:

I bestræbelserne på at spare på såvel ressourcer som energi har ministeriet i efteråret 2010 idriftsat et F2 ESDH-system udviklet af cBrain, der medfører en fuld digitalisering af sagsgangene i Klima- og Energiministeriets departement til og med departementschefen.
Fra første dag har departementschefen udelukkende modtaget elektroniske sager i systemet, hvilket har medført en markant kortere sagsbehandlingstid, og ministersekretariatet har fået et værdifuldt værktøj, der giver overblik over ministersagerne. Netop effektivitet og overskuelighed i sagsgangen er systemets helt store fordele, og løsningen har generelt medført stor tilfredshed blandt både sagsbehandlere og chefer.
Implementeringen af systemet er sket i samarbejde med cBrain og Statens It og blev gennemført på bare otte uger. Allerede første dag i drift forsvandt papirsagerne helt, og efter et halvt år i brug har ministeriet kunne konstatere en positiv reduktion i anvendelsen af mængden af papir i departementet.
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out