Nomineret til digitaliseringsprisen 2011

Transport- og Klima og Energiministeriet nomineret for deres F2 implementering.

Transport-, Klima- og Energiministeriet er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2011 i kategorien effektivisering med følgende motivation: 

Transport-/Klima- og Energiministeriet har med F2 vist vejen for, hvordan man stadig på det administrative område kan realisere store gevinster. F2 er ikke bare et nyt ESDH-system, men det skaber en fundamental kulturændring af forholdet mellem sagsgange, dokumenter og it.

Det, som adskiller F2 fra de andre systemer er, at F2 er konstrueret som et sagsbehandlingssystem, ikke som et arkivsystem med et sagsbehandlingsmodul. F2 er et sagsbe-handlingssystem, der kan arbejdes i og kommunikeres fra, og hvor registrering og journalisering automatisk sker i bag-grunden, mens man arbejder med sagerne. Løsningen er også udstyret med social teknologi, så der til hvert dokument er knyttet en chat-funktion, så medarbejderne hurtigt kan udveksle informationer om en bestemt sag, når det er nødvendigt.

Fra første dag har departementschefen udelukkende modtaget elektroniske sager i systemet, hvilket har medført en markant kortere sagsbehandlingstid, og minister-sekretariatet har fået et værdifuldt værktøj, der giver overblik over ministersager-ne. Løsningen er implementeret med aktive departements-chefer i spidsen på henholdsvis seks måneder i Transport og otte uger i Klima- og Energiministeriet. De konkrete effek-tiviseringsgevinster er at printere og kopi-maskiner allerede kører mindre, journalisering er et klik med musen og sagernes ”gennemløbstid” er faldet markant: fra 3,4 dage til 2,2 dage (målt fra kontorchefs godkendelse til afsendelse af minister-svar til Trafikudvalget). 

Digitaliseringsprisen uddeles ved konferencen Digitaliser Danmark 2011 den 6.-7. april 2011 i Århus. På konferencen kan man finde cBrain på stand nr. 17. 

Vis pdf: Transportministeriets brugerundersøgelse

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out